Skriv ut sidanSkicka till facebook

Tema-/projekt-/processinriktat arbetssätt

fågelprojektet: Barn ritar fåglar


Tema
Det temainriktade arbetssättet är anpassat efter barnens ålder, intressen och förutsättningar. Arbetssättet innebär att alla barns och vuxnas erfarenheter och intressen kan bidra till en vidgad gemensam förståelse för världen. Barnen får möjlighet att under en längre tid sätta sig in i ett fenomen, ett begrepp eller en sak.
Pedagogerna lyssnar på barnens frågor och deras teorier om hur världen fungerar, för att utmana dem vidare.

Frejaparkens och Marbäcks förskola har valt att arbeta med ett gemensamt tema under en längre tidsperiod. Syftet med samarbetet är att kunna reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter, kunskap och inspiration.


Projekt
Temat är ett övergripande område som i sin tur bryts ned i olika projekt på respektive avdelning. Projekten utgår från vad barnen på avdelningen visar sig intresserade av.
 
Till hösten startar temaarbetet "Rörelse", med underrubrik "Vad har du tillsammans med någon annan upptäckt i sommar?". Syftet med uppgiften är att ta tillvara barnens erfarenhet och upptäckter utanför förskolan. Detta kan bli ett stöd för barnens berättelser och innehållet kan eventuellt bidra till avdelningarnas kommande projekt. .

Oavsett vad avdelningarna har valt som projekt, ska barnen uppmuntras att undersöka, bearbeta, kommunicera och uttrycka sig med olika typer av material, former och tekniker.


Ett projekterande arbetssätt-förhållningssätt
Verksamheten genomsyras av att vi tänker kring projekt i allt vi gör. projektet kan ses som ett nät som integreras hela dagen. Det handlar om exempelvis om organisation, struktur och miljö, vilka är faktorer som påverkar vilket lärande som kan bli möjligt.
Senast uppdaterad:2014-06-17
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kvutis
Tomaer