Skriv ut sidanSkicka till facebook

Tema-/projekt-/processinriktat arbetssätt

fågelprojektet: Barn ritar fåglar


Tema
Det temainriktade arbetssättet är anpassat efter barnens ålder, intressen och förutsättningar. Arbetssättet innebär att alla barns och vuxnas erfarenheter och intressen kan bidra till en vidgad gemensam förståelse för världen. Barnen får möjlighet att under en längre tid sätta sig in i ett fenomen, ett begrepp eller en sak.
Pedagogerna lyssnar på barnens frågor och deras teorier om hur världen fungerar, för att utmana dem vidare.

Frejaparkens och Marbäcks förskola har valt att arbeta med ett gemensamt tema under en längre tidsperiod. Syftet med samarbetet är att kunna reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter, kunskap och inspiration.

Tidigare temaarbeten "Att vara barn i Svedala" och "Ljus" har visat att att arbetssättet stärker det gemensamma förhållningssättet på förskolan, vilket i förlängningen kommer barnen till gagn.


Projekt
Temat är ett övergripande område som i sin tur bryts ned i olika projekt på respektive avdelning. Projekten utgår från vad barnen på avdelningen visar sig intresserade av.
 
För tillfället pågår temaarbetet "Liv", med underrubrik "Vad har du lärt dig eller upptäckt i sommar?". Barnen har tillsammans med föräldrarna fått i uppgift under sommaren att hitta saker i deras vardag som de lärt sig eller en ny upptäckt. Barnen har när höstterminen börjat haft med sig tankar och bilder som sedan har blivit ett underlag för höstens projekt.

Oavsett vad avdelningarna har valt som projekt, ska barnen uppmuntras att undersöka, bearbeta, kommunicera och uttrycka sig med olika typer av material, former och tekniker. I följande länk hittar du en beskrivning av fågelprojektet som barnen på Frejaparken arbetat med under 2010.

Fågelprojektet

Process
Att arbeta med projekt innebär inte bara att göra något. Inom varje projektarbete pågår ständigt olika lärprocesser. Hela lärprocessen och dess innehåll som bidar till lärande dokumenteras, t ex miljöns utformning, barnens utforskande, laborerande, reflektioner, teorier och hypoteser. Eftersom barn och pedagoger reflekterar tillsammans har barnen stort inflytande över hur de olika lärprocesserna ska utvecklas.

Arbetet utgår från barnen intresse men barnen utmanas alltid utifrån läroplanens mål och riktlinjer.

 
Senast uppdaterad:2013-09-13
Självservice, e-tjänster

Kvutis
Tomaer
Dexter inloggning